Phí tham quan

Phí tham quan

(Thực hiện theo Thông tư 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định về thu phí tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

1

Người lớn

                                         30.000 đồng

 

               2   

Sinh viên, Học viên

10.000 đồng

Có thẻ Học sinh, Sinh viên, Học viên hoặc giấy giới thiệu của nhà trường

                 3 

Học sinh

5.000 đồng

  4   

 

Giảm 50% đối với:

 - Người từ đủ 60 tuổi trở lên. 

 - Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 và điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

 - Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”.

 

15.000 đồng

- Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Cần xuất trình chứng minh nhân dân.

- Khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%

 - Có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

  

 

Miễn phí đối với:

- Trẻ em dưới 6 tuổi

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ

Miễn phí

Khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 


Đặt dịch vụ

Đăng ký để trải nghiệm các dịch vụ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đăng ký dịch vụ (Dự kiến)

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?