VIDEO

Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam"
20/11/2018 10:58

Ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, TP Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018.


Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?