Dự án kêu gọi đầu tư

Các khu chức năng đang kêu gọi đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các khu chức năng đang kêu gọi đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: Khu trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí, Khu dịch vụ du lịch tổng hợp, Khu công viên bến thuyền, Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô và Khu di sản văn hóa thế giới.

1. Các khu chức năng đang kêu gọi đầu tư

1.1. Khu trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí (Khu A)

Dự án đầu tư tổ hợp vui chơi giải trí;
Dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật biểu diễn;
Dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao có gắn với mặt nước hồ Đồng Mô.

1.2. Khu di sản văn hoá thế giới (Khu C)

Các dự án đầu tư giới thiệu các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của thế giới;
Các dự án đầu tư giới thiệu các tinh hoa văn hoá của nhân loại.

1.3. Khu dịch vụ, du lịch tổng hợp (Khu D)

Phức hợp các dịch vụ thể thao, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ;
Các khách sạn, biệt thự cao cấp, có sử dụng mặt nước hồ Đồng Mô.

1.4. Khu công viên bến thuyền (Khu E)

Dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch có gắn với mặt nước hồ Đồng Mô;
Phức hợp các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ có gắn với mặt nước hồ Đồng Mô.

1.5. Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô (Khu F)

Dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch có gắn với mặt nước hồ Đồng Mô;
Phức hợp các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ có gắn với mặt nước hồ Đồng Mô.

2. Các hình thức đầu tư
Đầu tư trong nước, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư 100% vốn nước ngoài, BOT, BTO, BT và vốn vay, vốn tài trợ từ các tổ chức quốc tế.


Video
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?