BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Trụ sở chính                     Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Trụ sở giao dịch:                Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:                          024 3974 5288

Fax:                                     024 3974 1111

Email                                 trungtamttdl.lvh@gmail.com

Website:                              http://langvanhoavietnam.vn

Fanpage:                             htps://www.facebook.com/langvhdl

Liên hệ hướng dẫn, thuyết minh: 024 6656 6066 

Liên hệ dịch vụ:              024 6292 9777  
                                

Video
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?