Liên hệ

Thông tin liên hệ Xúc tiến đầu tư

  • Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

  • Trụ sở giao dịch: Số 1 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • Điện thoại: (84.24) 9745288 - Số máy lẻ: 113/ Fax: (84.24) 9741111

  • Hoặc liên hệ Ông Lê Ngọc Tuấn - Chuyên viên Ban ĐN&XTĐT

  • Điện thoại: 091 4922211. Email: hatuansongnguyen@gmail.com

 


Video
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?