Cơ cấu tổ chức

 Tổ chức bộ máy 

1. Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:

 Quyền Trưởng ban Trịnh Ngọc Chung

Phó Trưởng ban Phạm Văn Quyến

2. Các đơn vị tham mưu

• Văn phòng
• 
Ban Tổ chức Cán bộ
• 
Ban Kế hoạch Tài chính
• 
Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư
• 
Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường
• 
Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

3. Các đơn vị sự nghiệp

• Trung tâm Thông tin - Dữ liệu
• 
Ban Quản lý Khu các làng dân tộc
• 
Tạp chí Làng Việt

4. Ban Đầu tư và Xây dựng

  • Ban Đầu tư và Xây dựng 307

             


Video
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?