Cơ cấu tổ chức

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

 Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

 Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

 Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

 Ban Đầu tư và Xây dựng 307

Ban Đầu tư và Xây dựng 307

Ban Đầu tư và Xây dựng 307

Trung tâm Thông tin - Dữ liệu

Trung tâm Thông tin - Dữ liệu

Trung tâm Thông tin - Dữ liệu

Ban Kế hoạch - Tài chính

Ban Kế hoạch - Tài chính

 Ban Kế hoạch - Tài chính

Tạp chí Làng Việt

Tạp chí Làng Việt

Tạp chí Làng Việt

 Ban Tổ chức cán bộ

Ban Tổ chức cán bộ

 Ban Tổ chức cán bộ

 Văn phòng BQL - LVHDL các DTVN

Văn phòng BQL - LVHDL các DTVN

Văn phòng BQL - LVHDL các DTVN

Ban Quản lý Khu các làng dân tộc

Ban Quản lý Khu các làng dân tộc

 Ban Quản lý Khu các làng dân tộc

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?