VIDEO

Tết vì người nghèo lan tỏa tình đoàn kết nhân ái

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức chương trình 'Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo" năm 2024. Chương trình đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; và Không để ai không có Tết.


Ý kiến ()

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?