Chăm lo cho đời sống đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và tái bùng phát ở nước ta, trong tình hình khó khăn chung do dịch bệnh kéo dài, song đời sống của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam luôn được Ban Quản lý quan tâm hỗ trợ, duy trì ổn định.

(Theo Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam)