Làng dân tộc Cờ Lao

Làng dân tộc Cờ Lao  thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Làng dân tộc Cờ Lao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,31ha, trong đó, diện tích xây dựng là 55,45m2, bao gồm 01 nhà đất, 01 chuồng gia súc và 01 cổng nhà.

Nhà ở người Cờ Lao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

 Người Cờ Lao thường sống trên sườn núi đá và ven sườn mu đất. Nhà cửa trong làng tương đối tập trung, mỗi làng khoảng 15 - 20 nóc nhà. Nhà ở của người Cờ Lao là thường là nhà dựng sát mặt đất, có 3 gian 2 chái, có hiên đằng trước. Mái nhà lợp bằng cỏ gianh hoặc máng, nứa. Cửa chính mở ở gian giữa. Nhà phụ (nhà bếp) được nối ngay vào nhà chính. Với nhóm Cờ Lao Đỏ, nhà ở của người Cờ Lao Đỏ là nhà trình tường.

Nhà ở được dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là kiểu nhà truyền thống, phổ biến trong cộng đòng dân tộc Cống. Mái lợp cỏ gianh, vách thưng bằng ván. Toàn bộ nhà đều làm gần như toàn bộ bằng các vật liệu tự nhiên theo trueyefn thống của đồng bào 

Cổng nhà Cờ Lao, điểm nhấn trong không gian sinh hoạt của người Cờ Lao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhà ở của người Cờ Lao có diện tích xây dựng là 48,9m2. Chuồng gia súc có diện tích 4,80m2 và cổng nhà là 1,75m2.

TTD