Làng dân tộc Rơ Măm

Làng dân tộc Rơ Măm thuộc Khu các làng dân tộc II, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Gồm có:
- 01 nhà rông: Diện tích xây dựng: 72m2
- 02 nhà sàn: Tổng diện tích xây dựng: 92m2
- 02 kho lúa: Tổng diện tích xây dựng: 12m2
- 02 nhà mồ: Tổng diện tích xây dựng: 40m2
- 15 tượng mồ.

Nhà rông và nhà mồ Rơ Măm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Quy mô:
- Diện tích khu vực xây dựng: 4.018m2
- Diện tích công trình xây dựng: 216m2

►Nhà rông

Nhà rông Rơ Măm là nơi tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hoá của cộng đồng Rơ Măm. Về bố cục, nhà rông Rơ Măm có 3 gian, cầu thang ở giữa, một cửa đi ở trung tâm. Đặc điểm chính của nhà rông Rơ Măm là độ dốc mái rất lớn, trên đỉnh mái trang trí sừng trâu và các hoa văn, hoạ tiết hình mặt trời...

Nhà ở dân tộc Rơ Măm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

►Nhà ở

Nhà ở Rơ Măm là nhà sàn, mái dốc, có bố trí một cầu thang chính diện. Nhà ở Rơ Măm là nhà của một gia đình nhỏ, có 3 gian. Cầu thang ở giữa, gian giữa là không gian sinh hoạt chung và tiếp khách, trong nhà có hai bếp lửa, một bếp cho gia đình và một bếp dành cho khách.

►Kho lúa

Mỗi kho lúa có diện tích 6m2. Tại Làng Rơ Măm, có 02 kho lúa, cấu trúc của kho lúa cũng tương tự như nhà ở.

►Nhà mồ

Nhà mồ Rơ Măm có diện tích khoảng 20m2, thân nhà làm bằng gỗ, tre nứa, mái lợp tranh. Cửa bố trí ở thu hồi, xung quanh nhà mồ có hàng rào bằng tre, nứa hoặc gỗ, bốn góc hàng rào là 04 tượng mồ. Quy mô của nhà mồ Rơ Măm phụ thuộc vào sự giàu có và địa vị của người chết.

TTD