Làng dân tộc Xinh Mun

Làng dân tộc Xinh Mun - Khu các làng dân tộc I - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Xinh Mun tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,33ha, trong đó có 01 nhà sàn có diện tích xây dựng là 31,38m2.

Nhà ở dân tộc Xinh Mun tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhà ở của người Xinh Mun là nhà sàn có mái hồi khum tròn hình mai rùa và chia làm hai phần: "Plầy" là nơi ngủ của khách và con trai chưa vợ, nơi thờ ma và "Xìa" nơi ngủ, đặt bếp.

TTD