Sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc trưng bày, giới thiệu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Từ 18- 20/11, hoạt động Trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng và Trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc diễn ra  tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Đây là một trong hoạt động thuộc Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I diễn ra từ ngày 18-20/11 trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Không gian Sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc

Chương trình do Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan tổ chức.

Không gian trưng bày văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Tại không gian trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, các tỉnh, thành phố tham gia trang trí, trưng bày, giới thiệu sản phẩm về trang phục, thổ cẩm truyền thống; Các hiện vật văn hóa gắn với đời sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số địa phương; Trưng bày các sản phẩm ẩm thực truyền thống; Sản vật đặc trưng; Các hình ảnh, tài liệu giới thiệu về du lịch, văn hóa, lịch sử con người của địa phương.

Không gian văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Không gian văn hóa dân tộc Mường thành phố Hà Nội

Hoạt động Trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống các dân tộc: giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, dụng cụ, quy trình thêu dệt thổ cẩm thủ công truyền thống. Mỗi đoàn trình diễn các công đoạn thêu, dệt thổ cẩm hoàn chỉnh, đặc sắc của các dân tộc thiểu số.

Đồng bào Thái tỉnh Sơn La trình diễn thêu thổ cẩm

Triễn lãm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc, trong đó, Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa truyền thống, sản phẩm nghề dệt, trang phục gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc.

Đồng bào Mường Đoàn Hòa Bình trình diễn thêu, dệt truyền thống

Đồng bào dân tộc Lự tỉnh Lai Châu bên khung dệt vải

Thông qua hoạt động, các đoàn tham gia Liên hoan giới thiệu, quảng bá các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam tới cộng đồng các dân tộc và du khách tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hải Yến