Đại hội Đảng bộ BQL Làng VHDL các DTVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(LVH) - Trong hai ngày 5 và 6/6/2020, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên trù bị Đại hội diễn ra ngày 05/6/2020, Đại hội đã thông qua với biểu quyết 100% nhất trí các nội dung: Chương trình Đại hội chính thức; Quy chế làm việc của Đại hội; Số lượng, danh sách các tổ chức điều hành và giúp việc cho Đại hội; Số lượng, danh sách nhân sự bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL. Các kết quả của phiên Đại hội trù bị đã được sử dụng trong Đại hội chính thức ngày 06/6/2020.

Quang cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội chính thức, đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; Về phía Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban phụ trách; đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn Ban cùng các đồng chí đảng viên của 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ III (2015 - 2020), phương hướng, hoạt động của Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây viết tắt là Đảng bộ BQL) nhiệm kỳ IV (2020 - 2025); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ BQL và Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội về tổng kết nhiệm kỳ III (2015 - 2020), phương hướng, hoạt động của Đảng bộ BQL nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) nêu rõ: Với tổng số 105 đảng viên, trong đó có 92 đảng viên chính thức và 13 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý, được sự chỉ đạo của Ban Cán sự, Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Đảng bộ BQL đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động và sáng tạo, không ngừng củng cố xây dựng Đảng bộ vững mạnh và đã hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ III (2015 - 2020) trên các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với kết quả đó, trong 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng bộ BQL liên tục được Đảng ủy Bộ VHTTDL công nhận đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo cũng nêu rõ 05 nội dung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng bộ BQL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng Đảng bộ Ban Quản lý đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và Nghị quyết Đại hội Đảng ủy các cấp; Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chức năng nhiệm vụ quyền hạn phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành để ổn định mô hình hoạt động của Ban Quản lý. Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo hướng tổ chức sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn để đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý tại Ban Quản lý; Tăng cường công tác quảng bá, kêu đầu tư vào các khu chức năng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được quy hoạch từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước; Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả dịch vụ, du lịch đáp ứng nhu cầu khách tham quan nhằm tăng nguồn thu trong những năm tới; Từng bước quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn, đoàn kết gắn bó, chia sẻ trong từng cơ quan đơn vị.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban phụ trách trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội
Đảng bộ BQL Làng VHDL các DTVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp đó, về kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ BQL, Báo cáo tại Đại hội đã nêu rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy BQL và nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy BQL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần nâng cao uy tín của Đảng bộ, tạo tiền đề để Đảng bộ vươn lên thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ BQL lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

 Sau khi nghe các nội dung Báo cáo trình Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Đa số các ý kiến nhất trí tán thành với nội dung mà các báo cáo đã nêu, trong đó, đặc biệt, có một số ý kiến nhấn mạnh việc cần bổ sung làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo chính trị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng...

Đại biểu thực hiện bầu cử tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ BQL trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng tán thành các nội dung báo cáo, tham luận tại Đại hội và đề nghị, trong nhiệm kỳ tới về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần tập trung có hiệu quả hơn nữa công tác hoàn thiện các văn bản pháp luật về đầu tư khai thác, vận hành, quản lý Khu các làng dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Ban Quản lý... Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt là người đứng đầu của Ban Quản lý xây dựng Đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm bảo mỗi đảng viên hoàn thành xuẩt sắc nhiệm vụ được giao...

 Đồng chí Hoàng Thị Thanh Lan thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội, đồng chí Trịnh Ngọc Chung trân trọng cảm ơn tham luận của các đại biểu đặc biệt sự chỉ đạo của đồng chí Phùng Minh Cường và khẳng định Đảng bộ BQL sẽ lĩnh hội, tiếp thu trong thời gian tới, toàn Đảng bộ Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng ủy BQL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 09 đồng chí: Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban phụ trách; Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Phó Trưởng ban, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật chung; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Ngân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch công đoàn; Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng; Đồng chí Ngô Thị Hồng Thắm, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Đầu tư và Xây dựng 195; Đồng chí Hoàng Thị Thanh Lan, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Quản lý; Bí thư Chi bộ các Ban chuyên môn nghiệp vụ, phụ trách Ban Tổ chức cán bộ; Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Đầu tư và Xây dựng 307; Đồng chí Trần Thanh Sơn, Phó Bí thư Chi bộ các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng ban Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổ chức sự kiện Ban Quản lý Khu các làng dân tộc; Đồng chí Trần Công Nhật, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Làng Việt và Trung tâm Thông tin - Dữ liệu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Trung tâm Thông tin - Dữ liệu; tiến hành lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

 

 

Đại biểu biểu quyết các nội dung của Đại hội

 

BCH Đảng ủy BQL tặng hoa và quà chia tay đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhận nhiệm vụ mới không tham gia BCH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại biểu thực hiện bầu cử

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Phạm Hương