VIDEO

Độc đáo Ngày hội trình diễn cây nêu
24/11/2023 10:30

Trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam", Bộ VHTTDL tổ chức Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 diễn ra từ ngày 23-25/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Độc đáo Ngày hội trình diễn cây nêu
24/11/2023 10:30

Trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam", Bộ VHTTDL tổ chức Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 diễn ra từ ngày 23-25/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?