VIDEO

Khám phá hoạt động chào năm mới của các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
31/12/2023 19:48

Cùng khám phá, trải nghiệm những hoạt động chào năm mới của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.


Khám phá hoạt động chào năm mới của các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
31/12/2023 19:48

Cùng khám phá, trải nghiệm những hoạt động chào năm mới của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?