VIDEO

Vài nét về Làng VHDL các DTVN

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), là nơi tái hiện không gian kiến trúc 54 dân tộc, nơi bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tại đây, tổ chức nhiều sự kiện lớn góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, tại đây còn có các nhóm đồng bào dân tộc về tham gia hoạt động thường xuyên giới thiệu bản sắc văn hóa thông qua tái hiện phong tục tập quán, lễ hội, nghề thủ công truyền thống, dân ca dân vũ, ẩm thực,...


Ý kiến ()

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?