VIDEO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2024
24/02/2024 21:53

 Sáng 24/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2024
24/02/2024 21:53

 Sáng 24/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?