VIDEO

Rực rỡ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022
20/04/2022 15:12

Từ 16-19/4, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.


Rực rỡ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022
20/04/2022 15:12

Từ 16-19/4, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?