Ngày hội Thanh niên với văn hoá truyền thống của các cộng đồng dân tộc sẽ diễn ra tại “Ngôi nhà chung”

(LVH) - Là điểm nhấn trong tháng ba “Ngày hội Thanh niên với văn hoá truyền thống của các cộng đồng dân tộc” với màu xanh thiên thanh gắn với tình yêu của tuổi trẻ với văn hoá truyền thống sẽ diễn ra ngày 25-26/3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội).

Bản sắc văn hóa Việt Nam là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, sức mạnh của dân tộc được hun đúc, bồi đắp qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc. Chính vì vậy, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi mặt trận; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kế thừa, phát huy cao độ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến với “Ngôi nhà chung” trong những ngày tháng ba, các bạn trẻ yêu văn hoá dân tộc cùng nhau gặp gỡ giao lưu, chia sẻ về văn hóa các dân tộc vùng miền, các món ăn dân tộc, thi đánh chiêng, trò chơi dân gian truyền thống, nghề thủ công truyền thống, trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc… với các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.

Thúy Nga