Góc nhìn Văn hóa: Ứng xử với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Sáng 17/7, chương trình Góc nhìn Văn hóa của Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi các vấn đề liên quan đến "Ứng xử với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam", tham gia chương trình có Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN; Nhà báo Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Ban Thời Nay, Báo Nhân dân. Dưới đây là nội dung chương trình.

(Nguồn: THND)