Chương trình sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022

(LVH) - Ngày Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 diễn ra từ ngày 16 - 19/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày 16/4/2022 (Thứ Bảy)

09h00 - 10h30

- Tái hiện trích đoạn Lễ cầu phúc, cầu an của dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên.

Không gian làng dân tộc Tày

14h30 - 15h30

- Tái hiện Lễ cấp sắc của dân tộc Dao tỉnh Vĩnh Phúc.

Không gian làng dân tộc Dao

15h00 - 16h00

- Khai mạc Không gian “Sen trong đời sống văn hoá Việt”.

Tại bãi cỏ cạnh chùa Khmer

09h00 - 15h30

- Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên và dân tộc Dao tỉnh Vĩnh Phúc.

Không gian làng dân tộc Tày, Dao

09h00 - 15h30

 

- Trình diễn giai điệu Tây Nguyên “Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk”.

- Chương trình giao lưu “Ngày hội vùng  miền các dân tộc phía Bắc”.

Sân lễ hội dân tộc Gia Rai

09h00 - 15h30

- Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer đón mừng năm mới.

Làng dân tộc Khmer

Ngày 17/4/2022 (Chủ Nhật)

09h00 - 10h00

- Tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer.

Làng dân tộc Khmer, chùa Khmer

09h30 - 10h30

- Tái hiện Nghi lễ Kin chiêng boọc mạy của dân tộc Thái.

Làng dân tộc Thái

14h30 - 15h30

- Tái hiện Nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai.

Làng dân tộc Gia Rai

09h00 - 15h30

 

- Trình diễn giai điệu Tây Nguyên “Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk” .

- Chương trình giao lưu “Ngày hội vùng miền các dân tộc phía Bắc”.

Làng dân tộc Gia Rai

09h00 - 15h30

- Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên, dân tộc Dao tỉnh Vĩnh Phúc.

Không gian làng dân tộc Tày, Dao

09h00 - 15h30

 

- Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer đón mừng năm mới.

Làng dân tộc Khmer

Cả ngày

- Không gian “Sen trong đời sống văn hoá Việt”

Tại bãi cỏ cạnh chùa Khmer

Ngày 18/4/2022 (Thứ Hai)

8h30 - 11h30

- Diễn đàn “Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa”.

Nhà chiếu phim

09h00 - 16h30

Hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc tại Làng:

- Đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” hòa nhịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

- Các hoạt động điểm nhấn tại mỗi không gian văn hóa của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày.

Không gian làng dân tộc Thái và Sân
lễ hội dân tộc Ê Đê

Cả ngày

- Không gian “Sen trong đời sống văn hoá Việt”

Tại bãi cỏ cạnh chùa Khmer

Ngày 19/4/2022 (Thứ Ba)

10h00

- Chủ tịch nước gặp gỡ, tôn vinh chủ thể văn hóa có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn gìn giữ, phát huy truyền thống văn hoá các dân tộc.

Phủ Chủ tịch

09h00 - 16h30

Hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc tại Làng:

- Đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” hòa nhịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

- Các hoạt động điểm nhấn tại mỗi không gian văn hóa của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày.

Không gian làng dân tộc Thái và Sân
lễ hội dân tộc Ê Đê.

Cả ngày

- Không gian “Sen trong đời sống văn hoá Việt”

Tại bãi cỏ cạnh chùa Khmer

 BTC