Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại “Làng”

(LVH) - Trong các ngày từ 18-23/11, tại không gian Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra các hoạt động của 13 cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại “Làng” hưởng ứng Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2021.

Tại đây, đồng bào các dân tộc giới thiệu nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những loại hình văn nghệ dân gian truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển, góp phần phong phú các hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021. Bên cạnh đó, quảng bá nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc nhằm kết nối du lịch văn hóa, khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch lan tỏa thông điệp về đại đoàn kết, tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động:

Phạm Hương