VIDEO

Vui Tết độc lập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
02/09/2023 20:28

Nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa đã được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhân dịp Quốc khánh 2/9.


Vui Tết độc lập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
02/09/2023 20:28

Nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa đã được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?