VIDEO

Đồng bào dân tộc Khmer tổ chức Lễ Sen Dolta
14/10/2023 21:25

Ngày 14/10, đồng bào dân tộc Khmer đã tổ chức Lễ Sen Dolta tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.


Đồng bào dân tộc Khmer tổ chức Lễ Sen Dolta
14/10/2023 21:25

Ngày 14/10, đồng bào dân tộc Khmer đã tổ chức Lễ Sen Dolta tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?