VIDEO

Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2023
24/11/2023 09:09

Tối 23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023.


Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2023
24/11/2023 09:09

Tối 23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?