VIDEO

Khai mạc Triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"
23/11/2023 10:24

Chiều 22/11, đã diễn ra khai mạc triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam", Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.


Khai mạc Triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"
23/11/2023 10:24

Chiều 22/11, đã diễn ra khai mạc triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam", Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?