VIDEO

Tết vì người nghèo lan tỏa tình đoàn kết nhân ái
30/01/2024 21:27

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức chương trình 'Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo" năm 2024. Chương trình đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; và Không để ai không có Tết.


Tết vì người nghèo lan tỏa tình đoàn kết nhân ái
30/01/2024 21:27

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức chương trình 'Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo" năm 2024. Chương trình đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; và Không để ai không có Tết.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?