VIDEO

Hấp dẫn các trải nghiệm văn hóa Sóc Trăng tại Hà Nội
20/04/2024 21:30

Ngày 20/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn Ngày hội Văn hóa - Du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất với chủ đề ” Sóc Trăng - giao lưu và kết nối”.


Hấp dẫn các trải nghiệm văn hóa Sóc Trăng tại Hà Nội
20/04/2024 21:30

Ngày 20/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn Ngày hội Văn hóa - Du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất với chủ đề ” Sóc Trăng - giao lưu và kết nối”.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?