Làng dân tộc Bố Y

Làng dân tộc Bố Y, Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Làng dân tộc Bố Y tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,35ha, trong đó, diện tích xây dựng là 162,76m2, bao gồm 01 nhà trình tường và 01 chuồng gia súc.

Không gian làng dân tộc Bố Y tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà ở người Bố Y tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 150,2m2, là nhà đất, lợp mái ngói. Cấu trúc nhà ba gian, xung quanh là tường trình, phía trước có một hàng hiên. Nhà thường có một cửa chính đi vào gian giữa, một cửa phụ nơi đầu hồi để qua bếp đun và hai cửa sổ trông ra hàng hiên.

Bộ khung được sử dụng bằng gỗ, tre. Cấu tạo cân đối bởi hai kèo đơn và năm hàng cột, trong đó có đôi cột “trốn” là đôi cột giữa.

Bố trí không gian bên trong nhà bên cạnh bàn thờ nơi gian giữa là chỗ ngủ của người chủ gia đình. Hai gian bên là chỗ ngủ của phụ nữ. Tuy là nhà nền, nhưng nhà có một sàn gác trên lưng quá giang, đó là nơi để lương thực và là chỗ ngủ của những người con trai chưa lập gia đình.

TTD