Long trọng Đại lễ dâng y Kathina năm 2023 tại chùa Khmer

(LVH) - Sáng 12/11, Đại lễ dâng y Kathina năm 2023 (Phật lịch 2567) đã được tổ chức long trọng tại chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là lễ lớn hàng năm của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế, buổi lễ có sự tham dự của các chức sắc Phật giáo và đông đảo tăng ni, phật tử.

 Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy từ khởi nguyên, mỗi năm có một mùa an cư nhập hạ kéo dài 3 tháng, sau những ngày người tu hành đã tinh tấn trong đạo học và giữ gìn thu thúc trong giới hạnh là đến ngày phật tử có cơ hội duy nhất trong năm dâng bộ y áo cà sa Kathina, bình bát và tứ sự tới chư vị Tỳ khưu.

Vì thế, hàng năm, từ rằm tháng 9 tới rằm tháng 10, tại các trường hạ, nơi có chư tăng an cư, lễ dâng y Kathina được tổ chức long trọng và thiêng liêng.

 Người Khmer là tín đồ của Phật giáo tiểu thừa, với họ, ngôi chùa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống. Theo phong tục, từ ngày 15/9 đến 15/10 âm lịch hàng năm, đồng bào phật tử Khmer lại tổ chức lễ dâng y Kathina và dâng bông đến các tỳ khưu tăng đang tu tại các chùa Khmer.

Đối với những người dân theo Phật giáo Nguyên thủy, lễ dâng y Kathina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui lớn trong mùa lễ hội cho người phật tử tại gia, đồng thời cũng còn nhắc nhở cho tứ chúng, cả hàng phật tử xuất gia và tại gia, luôn nhớ về và trân trọng tấm lòng của đàn tín. 

Với tấm lòng thành kính, các phật tử đi chân trần, đội vật phẩm cúng dường lên đầu và tiến hành lễ nhiễu Phật ba vòng xung quanh Chính điện. 

 Các phật tử ngoài dâng y là thứ quan trọng nhất trong lễ, còn dâng lên chư tăng các vật dụng, lương thực…

Kết thúc ba vòng nhiễu Phật, nghi lễ dâng y Kathina được thực hiện long trọng, các phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y đến chư Tăng và chư Tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.

Hải Yến (ảnh: Việt Hải)