Lễ dâng y tắm mưa theo truyền thống Phật giáo Nam Tông tại chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Sáng 10/7, Trụ trì chùa Khmer Đại đức Thích Kim Tuệ cùng các sư đang tu tập tại chùa Khmer và phật tử thập phương đã tham gia tổ chức Lễ dâng y tắm mưa tại quần thể chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Lễ dâng y tắm là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi Chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ.

Trụ trì chùa Khmer Đại đức Thích Kim Tuệ (ngoài cùng bên trái) giảng giải ý nghĩa dâng y tắm mưa, hướng dẫn phật tử thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới

Vào ngày lễ này các gia đình phật tử tập trung tại chùa dâng cúng đến chư tăng các tứ vật dụng cần thiết và lễ vật không thể thiếu là những cây đèn cầy to được các phật tử dâng đến chùa để thắp liên tục trong 3 tháng nhập hạ, ngày này đánh dấu thời điểm an cư bắt đầu tại một ngôi chùa. Các phật tử tại chùa Khmer chuẩn bị dâng các vật dụng cần thiết cho các sư trong mùa an cư kiết hạ, mong cầu một mùa an cư bình an.

Phật tử dâng chư tăng y áo 

Dâng y tắm mưa đã trở thành 1 nét văn hóa riêng trong Phật giáo Nguyên Thuỷ, Tắm theo nghĩa đen để làm sạch cơ thể, để gội rửa những cái dơ bẩn bám trong con người. Nghĩa xa hơn, rộng hơn thì ngoài gột rửa thân ta cũng nên gột rửa tâm cho sạch sẽ, làm trôi đi những pháp bất thiện đã khởi sanh.

Phật tử dâng các vật phẩm cúng dường chư tăng

Dâng y tắm mưa là nghi thức có từ ngày xưa, mục đích ban đầu tín nữ Visakha xin dâng y tắm mưa, vì khi bà đến chùa gặp những vị sư tắm mưa không có y phục, nên bà phát tâm xin phật dâng y để chư tăng sử dụng thuận lợi trong suốt ba tháng an cư mùa mưa.

Đông đảo phật tử về tham gia buổi Lễ ý nghĩa này

Nghi lễ đã trở thành một lễ hội tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Các phật tử tại gia ngoài dâng y - phẩm vật trong đại lễ để tưởng nhớ về nghi thức mà Đức Phật giáo truyền, còn dâng lên chư tăng các phẩm vật khác để tỏ lòng tri ân và cúng dường lên hàng xuất gia.

Hải Yến (ảnh: Minh Nguyệt)