Làng dân tộc Hrê

Làng dân tộc Hrê - Khu các làng dân tộc II - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Quy mô:
- Diện tích khu vực xây dựng: 9.110m2
- Diện tích công trình xây dựng: 192m2
- Diện tích sàn: 384m2
Bao gồm:
- 02 nhà sàn: tổng diện tích xây dựng: 168m2
- 02 kho lúa: tổng diện tích xây dựng: 24m2
- Vườn trầu: 400m2
- Vườn quế: 400m2

Nhà ở dân tộc Hrê tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhà ở người Hrê là nhà sàn, mái dốc, có hai chái, là nơi sinh sống của một gia đình nhỏ.
Không gian sinh sống của người Hrê khá thoáng, hai gian đầu hồi để trống, không có vách. Một gian đầu hồi là nơi tiếp khách gần với không gian ngủ bên trong nhà của đàn ông. Gian đầu hồi còn lại là nơi đan lát, dệt vải và giã gạo. Không gian này gần với không gian ngủ trong nhà của phụ nữ.
Trong nhà người Hrê luôn có hai bếp lửa, một bếp chính và một bếp phụ. Bếp phụ dành cho khách hút thuốc lá và sưởi tay. Nhà của người Hrê thường có ít nhất ba cầu thang. Hai cầu thang luôn luôn ở hai chái. Mái lợp tranh hoặc lá mây và có độ dốc lớn.

TTD