Làng dân tộc Lô Lô

Làng dân tộc Lô Lô thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Lô Lô tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,19ha, trong đó diện tích xây dựng là 60,95m2, có 01 nhà đất.

Nhà ở dân tộc Lô Lô tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Người Lô Lô có ba loại hình nhà ở: nhà đất, nhà sàn, nhà nửa sàn nửa đất. Mặc dù có ba loại hình nhà ở, nhưng cách bố trí công năng sử dụng trong nhà của nhà người Lô Lô là giống nhau.

Một góc không gian làng dân tộc Lô Lô tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhà người Lô Lô là nhà nền đất, có diện tích xây dựng là 60,95m2, kiểu vì kèo ba cột, nhưng cột giữa có ba xà dọc để liên kết với cột giữa của vì kèo bên cạnh. Trong nhà, bàn thờ ma đặt ở sát vách cửa gian giữa, gian bên phải bàn thờ là buồng ngủ và bếp lửa, gian bên trái đặt bếp lò, để gia cụ và công cụ lao động. Những gia đình đông người, phải bố trí buồng ngủ cho thành viên của gia đình ở gian này.

TTD