Ban Quản lý tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

(LVH) - Sáng 15/3, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 tại Hội trường Nhà Công vụ (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Quản Văn Hải, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban; Đồng chí Hoàng Thị Thanh Lan, Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý; Đại diện Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Ban Quản lý cùng toàn thể công chức, người lao động (thuộc Văn phòng) Ban Quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu Ban Quản lý trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Theo đó, năm 2023, Ban Quản lý tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, Bộ, Ngành, địa phương có liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ. Tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý và công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Quản Văn Hải, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các quy định về dân chủ trong hoạt động tại Ban Quản lý; kết quản giám sát, hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 do đồng chí Hoàng Thị Thanh Lan, Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trình bày. Theo đó, năm 2023, Ban Quản lý đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao theo chức năng, nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, chỉ đạo điều hành đơn vị; Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tích cực triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị. Cơ quan đoàn kết, dân chủ và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban báo cáo tại Hội nghị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn: Các nhiệm vụ do Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao; Xây dựng các văn bản, đề án; Công tác quản lý, vận hành, khai thác và tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa; Công tác đầu tư xây dựng; Công tác xúc tiến đầu tư; Công tác tuyên truyền, quảng bá… hoàn thành tốt. Đặc biệt, cùng với việc phối hợp các địa phương tổ chức huy động cộng đồng dân tộc Việt Nam về hoạt động luân phiên tại “Ngôi nhà chung”, việc vận hành, khai thác Khu các làng dân tộc tiếp tục được quan tâm, đã từng bước ổn định và đi vào chiều sâu, góp phần thu hút lượng khách tham quan, khai thác có hiệu quả hơn không gian văn hóa các dân tộc. Lượng khách tham quan năm 2023 đạt gần 500.000 lượt khách, vượt kế hoạch đã đề ra. Triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các địa phương trong việc huy động đồng bào về hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa, cụ thể năm 2023 đã huy động bổ sung thêm dân tộc Lào tỉnh Sơn La về tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa. Tổ chức thành công 03 sự kiện Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19/4) và Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” (18 - 23/11) trong bối cảnh rất khó khăn về kinh phí triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Lan, Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác thi đua khen thưởng cũng tích cực triển khai và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Các chế độ, chính sách được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động… Qua đó xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, góp phần vào thành công chung của Ban Quản lý và đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban.

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2023, tập thể Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2024 về các mặt như: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị; Nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tăng cường mối quan hệ với các Bộ, ngành liên quan; Củng cố và tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn của Ban Quản lý.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 -2026

Tiếp đó, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân cũng khẳng định những kết quả đạt được trên mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý. Báo cáo chỉ rõ: Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2022, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định và giúp Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026 gồm 03 đồng chí: Trần Thanh Sơn, Trưởng ban Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; Vi Đức Thăng, Trưởng phòng Bảo vệ BQL Khu các làng dân tộc; Vũ Thị Vân, Chuyên viên BQL Khu các làng dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Quản Văn Hải, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hội nghị và các báo cáo đã thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, những hoạt động công đoàn đạt những thành tích nổi bật. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để trong thời gian tới tập thể Ban Quản lý sẽ luôn phát huy được tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 -2026 ra mắt Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thanh Lan, Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, hiệu quả”. Hưởng ứng phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2024 do Ban Chấp hành Công đoàn phát động, đại diện chính quyền và công đoàn Ban đã ký giao kết thi đua, khẳng định quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Các ý kiến đều thống nhất với nội dung các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Thay mặt Ban Quản lý, Quyền Trưởng ban Trịnh Ngọc Chung đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là những ý kiến thiết thực, sâu sắc của đồng chí Quản Văn Hải, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL. Ban Quản lý tiếp thu, lĩnh hội và trong thời gian tới tiếp tục đoàn kết, nhất trí thực hiện những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Bộ VHTTDL giao, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Kết thúc, Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2023 đã được thông qua với sự nhất trí của toàn thể đơn vị.

Phạm Hương (Ảnh: Trần Nhật)