Đảng bộ Ban Quản lý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

(LVH) - Ngày 13/1, Đảng bộ Ban Quản lý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Nhà Công vụ (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL. Về phía Ban Quản lý có các đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Ban Quản lý, các đồng chí cấp ủy của 5 Chi bộ trực thuộc, các đồng chí đại diện BCH Công đoàn; Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh: trong năm 2022, Đảng uỷ Ban Quản lý đã chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được duy trì đúng quy định. Cùng với sự nỗ lực cố gắng và đặc biệt là được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ VHTTDL và sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ cùng các địa phương liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, Hội nghị sẽ tập trung vào thảo luận những tồn tại và nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2023 của Đảng bộ Ban Quản lý.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy BQL cho biết, trong năm 2022, tập thể Đảng bộ Ban Quản lý luôn đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn theo kế hoạch đề ra. 

Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, đơn vị trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chị hội Cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được Bộ VHTTDL giao.

Đảng uỷ Ban Quản lý  thường xuyên đôn đốc các đơn vị thuộc Ban Quản lý thực hiện quy chế, quy định của cơ quan. Củng cố, kiện toàn công tác bảo vệ, đảm bảo tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ gìn tốt tài sản của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Đảng ủy cấp trên, làm tốt công tác quảng bá về các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và hoạt động của cộng đồng các dân tộc tại Khu các Làng dân tộc.Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương Bác như chuyên đề: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên; Lãnh đạo các giải pháp nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTT&DL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mô hình Ban Quản lý như việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, tổ chức tốt các hoạt động sự kiện, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của từng tổ chức; việc thực hiện các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát huy tinh thần dân chủ, các đảng viên dự Hội nghị đã đưa ra những ý kiến tham luận về một số vấn đề và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ nói riêng và Đảng bộ Ban Quản lý nói chung.

 
 Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy trao Bằng khen cho Chi bộ Ban Quản lý Khu các làng dân tộc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL chúc mừng Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Ban Quản lý tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Bên cạnh đó, đồng chí biểu dương công tác dân vận của Đảng bộ Ban Quản lý và ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2022, mong muốn Đảng bộ Ban Quản lý tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đã đề ra trong năm 2023.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các đồng chí đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp thu, ghi nhận và sẽ cụ thể hoá bổ sung vào các nhiệm vụ của Đảng bộ Ban Quản lý hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu trong năm 2023.

Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các đồng chí đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Chi bộ Ban Quản lý Khu các làng dân tộc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và tặng Giấy khen cho 20 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh và đồng chí Trần Huy Toản đã trao quà của Công đoàn Viên chức Việt Nam tới công đoàn viên Nguyễn Thị Vĩnh có hoàn cảnh khó khăn của Ban Quản lý

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh và đồng chí Trần Huy Toản đã trao quà của Công đoàn Viên chức Việt Nam tới các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Ban Quản lý. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực góp phần động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Hải Yến (Ảnh: Phạm Hương)