Đảng bộ Ban Quản lý chỉ đạo các Chi bộ tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025

(LVH) - Trong thời gian từ 20/9 - 30/9, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm có 5 Chi bộ trực thuộc: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Tạp chí Làng Việt và Trung tâm Thông tin Dữ liệu, Ban Đầu tư và xây dựng 307. Đại hội các Chi bộ có sự tham dự và chỉ đạo của Đảng ủy Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng ủy Ban Quản lý, sự nỗ lực của đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ Ban Quản lý đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ Ban Quản lý và Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra. Theo đó, các Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội, hàng năm đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động đều đặn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, mỗi đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của đơn vị. Các Chi bộ luôn bám sát các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để phổ biến, quán triệt tới từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để thực hiện hiệu quả. Góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội các Chi bộ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã tiếp thu các ý kiến phát biểu và các tham luận của các đại biểu đóng góp về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ, các tham luận đã chỉ ra những điểm đạt được cũng như những hạn chế và đề xuất những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, Đảng uỷ Ban Quản lý đánh giá cao kết quả các Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2022-2025, các Chi bộ cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để Đảng bộ Ban Quản lý ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cũng tại Đại hội, các Chi bộ đã bầu ra Ban Chi ủy, bầu Bí thư và Phó Bi thư, nhiệm kỳ 2022 - 2025 là những đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn năng lực tốt, được sự tín nhiệm cao, luôn gắn bó mật thiết với quần chúng, luôn gương mẫu đi đầu trong việc tham gia các hoạt động tại đơn vị.

Hình ảnh Đại hội tại các Chi bộ:

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Các Ban chuyên môn nghiệp vụ 

 

Đảng ủy Ban Quản lý chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Các Ban chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Các Ban chuyên môn nghiệp vụ chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Q. Trưởng ban phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ BQL Khu các làng dân tộc

Đảng ủy Ban Quản lý chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ BQL Khu các làng dân tộc, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội Chi bộ BQL Khu các làng dân tộc chụp ảnh lưu niệm


Quang cảnh Đại hội Chi bộ Ban Đầu tư và Xây dựng 307


Đảng uỷ Ban Quản lý chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ Ban Đầu tư và Xây dựng 307, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Đầu tư và Xây dựng 307 chụp ảnh lưu niệm

Đại hội Chi bộ Văn phòng thực hiện nghi lễ chào cờ

Đảng ủy Ban Quản lý chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Văn phòng chụp ảnh lưu niệm

Đảng ủy Ban Quản lý chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Làng Việt và Trung tâm Thông tin - Dữ liệu, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Tạp chí Làng Việt và Trung tâm Thông tin - Dữ liệu chụp ảnh lưu niệm

Phạm Hương