Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của Đoàn Ủy ban TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Ngày 01/11, Ban Dân vận TW Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tổ chức Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận và đi thực tế tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội). Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cùng Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt.

Tham dự Lớp bồi dưỡng có Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Van Na Keo San Ty, Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh U Đôm Xay làm Trưởng Đoàn; các đồng chí đại diện của Ban Dân vận TW Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban; Ông Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban cùng Trưởng, Phó, Phụ trách các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: “Thực hiện thỏa thuận ký kết giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận năm 2022 dành cho cán bộ cấp Vụ, Cục và lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh gồm 27 đồng chí. Trong chương trình học tập Đoàn trao đổi 11 chuyên đề về lý luận và thực tiễn của công tác vận động quần chúng, công tác Mặt trận, đoàn thể, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và việc vận động nhân dân phát huy giá trị truyền thống gắn với xây dựng, phát triển kinh tế ở địa phương… Ngoài ra, Đoàn đi thực tế tại Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La và đặc biệt Đoàn đến trao đổi, làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Trao đổi tại Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt khẳng định: Lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận do Ban Dân vận Trung ương Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức lại càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Nhận thức rõ vai trò của quần chúng nhân dân và thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và xác định vai trò cực kỳ quan trọng của việc tổ chức, triển khai công tác dân vận. Công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận tốt sẽ góp phần phát huy tiềm năng, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại của đất nước. Chương trình trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước là cơ hội tốt để cùng nhau thảo luận, chia sẻ những bài học quý báu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là công tác dân vận trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt thông tin thêm, triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời quán triệt, thực hiện đường lối công tác dân vận của Đảng trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL Việt Nam đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng các đề án, dự án về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, triển khai các công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đảm bảo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động nổi bật như: Tổ chức và chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa vùng, liên địa phương nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc như Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông, Chăm, Mường, Thái; giao lưu văn hóa nghệ thuật biên giới Việt Nam - Lào; Đặc biệt, ngày 19/4 hàng năm được Chính phủ Việt Nam chọn là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Bộ VHTTDL cũng tổ chức sự kiện thường niên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong cả nước, tuyên truyền, vận động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo tại buổi làm việc ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban đã trình bày chuyên đề: Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam và giới thiều tổng quan về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban báo cáo chuyên đề về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam và giới thiệu tổng quan về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại Lớp bồi dưỡng, ông Van Na Keo San Ty, Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh U Đôm Xay bày tỏ vui mừng khi sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào, đây là dịp hai bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm công tác góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của mỗi nước. Qua đó, khẳng định mối quan hệ mật thiết, khăng khít và gắn bó giữa Ban Dân vận TW Đảng cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói riêng và quan hệ Việt - Lào nói chung. Đồng thời, thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Ban Dân vận TW Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bộ VHTTDL đã giành cho Đoàn.

Ông Van Na Keo San Ty, Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh U Đôm Xay phát biểu

Tại Lớp bồi dưỡng, các đại biểu cũng đã có những trao đổi, thảo luận về công tác dân vận giữa hai nước cũng như tìm hiểu văn hóa Việt Nam thông qua hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong thời gian cùng ngày, các đại biểu đi tham quan thực tế, tìm hiểu hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đây được xem là một trong địa điểm văn hóa, du lịch nổi tiếng mang tầm quốc gia của Việt Nam, nơi tái hiện không gian văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các đại biểu đã tới tham quan các công trình kiến trúc văn hóa của các dân tộc cũng như giao lưu trò chuyện với cộng đồng các dân tộc đang tham gia hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh các đại biểu tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thúy Nga (Ảnh: Thúy Nga - Việt Hải)