Làng dân tộc Ê Đê

Làng dân tộc Ê Đê thuộc Khu các làng dân tộc II, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Quy mô:
- Diện tích khu vực xây dựng: 6.977m2
- Diện tích công trình xây dựng: 526m2
- Diện tích sàn: 1.052m2
Bao gồm:- 02 nhà sàn dài: Diện tích xây dựng: 156m2
- 03 kho lúa: Tổng diện tích xây dựng: 18m2
- 02 nhà mồ: Tổng diện tích xây dựng 40m2
- Sân đua voi
- Nhà dịch vụ

Nhà dài của dân tộc Ê Đê tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

►Nhà ở:
Nhà ở của người Ê Đê là nhà sàn dài, mái dốc, là nơi sinh sống của một hoặc nhiều hộ gia đình thuộc nhiều thế hệ trong một dòng họ. Mỗi hộ có một bếp lửa riêng, nhà dài Ê Đê luôn luôn có hai cầu thang ở hai khu hồi, cầu thang chính dành cho nam, cầu thang phụ dành cho nữ. Phía trước cầu thang là các sàn chiếu tới (như một sảnh đón). Bếp lửa dành cho khách được bố trí gần cửa chính, bên trái. Không gian khách và hội họp bên phải. Phía cầu thang phụ là không gian sinh hoạt gia đình. Nhà Ê Đê có thể bố trí các cửa sổ dọc theo hai vách dài.

Bên trong nhà dài của dân tộc Ê Đê tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Mái nhà Ê Đê có độ dốc rất lớn. Mái lợp bằng tranh, sườn mái làm bằng tre, nứa. Đối với nhà sàn dài, tấm tranh được đưa lên mái để lợp sau khi đã hoàn tất việc đặt sườn mái lên khung nhà. Đối với nhà sàn ngắn thì mái được làm hoàn chỉnh rồi khiêng đặt lên khung. Chính vì thế, nhà sàn Ê Đê có hai thanh quá giang ở mỗi khung, một thanh liên kết với cột và giằng dọc tạo thành khung, một quá giang của phần mái làm nhiệm vụ của một thanh khóa kéo. Cầu thang làm bằng gỗ, từ một thân gỗ lớn đẽo thành, có thể là tấm ván lớn hoặc là một thân cây tròn đẽo thành các bậc cấp.

►Nhà mồ: Nhà mồ Ê Đê có thân nhà làm bằng gỗ, tre, nứa, mái lợp tranh, luôn đi kèm với các cột Kút và các tượng mồ. Tượng mồ Ê Đê khá phong phú, đa dạng, có thể là tượng người, cũng có thể là hình các vật dụng sản xuất, sinh hoạt của đồng bào thường ngày.

 TTD