Làng dân tộc Thổ

Làng dân tộc Thổ thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Thổ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,41ha, trong đó có 01 nhà sàn có diện tích xây dựng là 57,57m2.

Nhà ở dân tộc Thổ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà ở của người Thổ là dạng nhà sàn. Nhà ngoãm cột chôn, dấu vết của một thời du canh, du cư để lại.

TTD