Hội nghị chuyên đề "Công tác bảo vệ chính trị nội bộ"

(LVH) - Chiều 25/5, tại Nhà chiếu phim (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề "Công tác bảo vệ chính trị nội bộ" cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam có đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cùng các Đảng ủy viên, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý. Về phía Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an có Thượng tá Nguyễn Huy Khích - Phó Cục trưởng; Đại tá Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng 7 cùng các đồng chí cán bộ đại diện phòng 7. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban khẳng định: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu, là hoạt động nhằm bảo vệ cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh: Hội nghị chuyên đề lần này sẽ giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng cùng toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Ban Quản lý có cách nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, qua đó, phát huy những ưu điểm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, đồng thời kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để làm tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ phổ biến, quán triệt một số nội dung của chuyên đề "Công tác bảo vệ chính trị nội bộ". 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; là những hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những năm tiếp theo, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn những khó khăn, thách thức, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng đứng trước nhiều yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, cần có những giải pháp trọng tâm để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của Đảng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là tổng thể các hoạt động nhằm bảo vệ lý tưởng, nền tảng tư tưởng, vị thế chính trị, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững sự trong sạch về chính trị của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Thông qua đó, duy trì mối quan hệ ổn định trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm chính. Cấp ủy các cấp lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cả về chủ trương, kế hoạch, biện pháp, lực lượng thực hiện đến quyết định các vấn đề về chính trị nội bộ theo thẩm quyền. Cấp ủy, tổ chức Đảng đơn vị cần bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cần nêu cao vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên cơ sở quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Trong đó đồng chí cũng nêu lên các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ không chỉ dừng lại ở việc quán triệt Quy định 58 mới ban hành mà còn phải quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình hiện nay; Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và các văn bản có liên quan khác... Cùng với đó đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan chức năng liên quan trong việc nắm vững tình hình và giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan, đơn vị.

Thúy Nga