Khai mạc Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu hiện vật gắn với tộc người tại "Ngôi nhà chung"

(LVH) - Ngày 15/4, tại tầng 1 nhà chiếu phim, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu hiện vật gắn với tộc người tại "Ngôi nhà chung". Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2023.

Tham dự Lễ Khai mạc có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt và đại biểu các đơn vị thuộc Bộ, các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc đang sinh sống và hoạt động tại “Làng” cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát biểu Khai mạc Triển lãm

Triển lãm trưng bày gần 150 hiện vật gắn với đời sống văn hoá tộc người tại địa phương. Đây là các hiện vật tiêu biểu của các tộc người tỉnh Đắk Lắk, kết hợp với hiện vật được hiến tặng qua các cuộc vận động hiến tặng tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hiện vật là đồ dùng, vật dụng, tài liệu về văn hóa, về đời sống sinh hoạt, sản xuất, tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc, đặc biệt trong đó có các hiện vật là nhạc cụ dân tộc được kết hợp thao tác, trình diễn theo từng cụm trưng bày giới thiệu.Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt và các đại biểu cắt băng Khai mạc Triển lãm

Mỗi hiện vật trưng bày đều chứa đựng cả đời sống tinh thần, là những câu chuyện văn hoá, linh hồn của tộc người, vùng đất, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, sự phấn khởi cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng các dân tộc trong việc nhân lên và lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, giá trị văn hoá dân tộc. Đồng thời, Triển lãm cũng giới thiệu khoảng 50 bức ảnh về sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam, những giá trị di sản của cộng đồng các dân tộc anh em, qua đó thể hiện một Việt Nam đoàn kết, năng động, hội nhập và khát vọng vươn cao. Triển lãm cũng góp phần khẳng định giá trị di sản văn hóa Việt Nam sẽ mãi là sức mạnh nội sinh bền vững đưa đất nước tiến lên trên con đường hội nhập và phát triển.


 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu tham quan Triển lãm 

Những kỷ vật này khiến thế hệ hôm nay càng thêm trân quý, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống gắn với cộng đồng, góp phần hun đúc tinh thần đoàn kết dân tộc với đất nước, con người Việt Nam. 

Không gian trưng bày các hiện vật giới thiệu văn hoá tộc người và trình diễn nét văn hoá truyền thống gắn với cộng đồng diễn ra đến ngày 19/4/2023. 

Một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc Triển lãm:


Thúy Nga