Những hoạt động hấp dẫn trong tháng 10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Trong tháng 10 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa.

Hải Yến