Tuyên dương những người "giữ lửa" cho văn hóa truyền thống các dân tộc

(LVH) - Chiều 18/4, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Đây là một trong hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ chủ trì Hội nghị.

Cộng đồng các dân tộc biểu diễn nghệ thuật khai mạc Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện Đảng ủy; Công đoàn, các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL; đại diện Sở VHTTDL các địa phương và đặc biệt là 114 đại biểu là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín đại diện của 57 địa phương trên cả nước và 16 đại biểu đại diện cho 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nêu rõ: Việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Văn hóa là bản sắc dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất”. Tổng Bí thư kêu gọi: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định: Bản sắc văn hóa các dân tộc được kết tinh từ những giá trị truyền thống quý báu, được truyền từ đời này sang đời khác, là di sản, tài sản vô giá của quốc gia. Do đó, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc chính là những hạt nhân đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong vận động, trao truyền cho con em, đồng bào mình về bảo tồn kho tàng văn hóa quý báu của dân tộc.

Đại biểu Y SIM ÊBAN dân tộc Ê Đê tỉnh Đắc Nông phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thứ trưởng bày tỏ thông qua Hội nghị lần này, Bộ VHTTDL mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý, đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với dân tộc mình của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Trần Minh Lý Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý, kiến nghị. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất các chính sách, xây dựng nội dung, giải pháp bảo tồn cụ thể, thiết thực; từng bước xây dựng, trình ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn văn hóa các dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, tránh nguy cơ bị mai một, phai nhạt bản sắc dân tộc.

 

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe những bài tham luận của đại diện cộng đồng các dân tộc và đại diện địa phương. Trong đó, nêu lên những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương mình, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp. Qua đó, mong muốn các cấp, ngành sẽ quan tâm nhiều hơn nữa để đồng bào dân tộc tiếp tục duy trì, phát huy bản sắc văn hóa, trong đó chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái hiệu quả ở mỗi vùng miền. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc xây dựng trung tâm bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc. Cùng với đó là có thêm chính sách đãi ngộ, khuyến khích già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, cán bộ làm công tác văn hóa ở vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào các dân tộc…

 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 57 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương và tại Làng VHDL các DTVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bày tỏ: sẽ nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị và những ý kiến hết sức ý nghĩa của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín và ý kiến của địa phương trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống không chỉ ở địa phương, mà ngay tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Qua đó, nghiên cứu, báo cáo, tham mưu với lãnh đạo Bộ VHTTDL để triển khai các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở nên thiết thực, gắn kết cộng đồng hơn, đặc biệt, gắn kết với các dân tộc, các địa phương để đưa các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở các địa phương về tổ chức nhiều hơn nữa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương, và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hải Yến