Chương trình hoạt động Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2021

(LVH) - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2021 diễn ra từ ngày 18 - 23/11 với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. 

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 18/11

(thứ Năm)

 

 

08h00 - 11h30

Hoạt động đón tiếp khách của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng: Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer

Không gian các nhà dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer

13h30 - 16h30

Cả ngày

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng

Bãi cỏ bên phải chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III

15h00 - 16h00

Khai mạc Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sân lễ hội làng dân tộc III

20h00 - 21h30

Chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 do Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phát động thực hiện

Quảng trường Đại đoàn kết, Khu các làng dân tộc II

Ngày 19/11

(thứ Sáu)

Cả ngày

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sân lễ hội làng dân tộc III

Hoạt động đón tiếp khách của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng: Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer

Không gian các nhà dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer

Cả ngày

Chương trình giao lưu “Hoa đất Mường”

Làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc I

Giới thiệu không gian văn hoá miền Tây sông nước và ngày hội của đồng bào các dân tộc tại Làng

Bãi cỏ bên phải chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III

Ngày 20/11

(thứ Bảy)

8h30 - 16h30

Cả ngày

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sân lễ hội làng dân tộc III

Không gian các nhà dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú.

Hoạt động đón tiếp khách của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng điểm nhấn là hoạt động tại các làng Đông Bắc, Tây Bắc điểm nhấn tại làng dân tộc Mường - Chương trình giao lưu, diễn tấu “Hoa đất Mường”

Hoạt động đón tiếp khách của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng điểm nhấn là hoạt động tại các làng Tây Nguyên.

Không gian các nhà dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Ê Đê.

Bãi cỏ bên phải chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III

Giới thiệu không gian văn hoá miền Tây sông nước và ngày hội của đồng bào các dân tộc tại Làng

Ngày 21/11

(Chủ Nhật)

09h00 - 10h00

Trình diễn Mo Mường qua lễ mát nhà (mo mát nhà và cầu sức khoẻ) của đồng bào Mường tỉnh Hoà Bình

Không gian làng dân tộc Mường, khu các làng dân tộc I

8h30 - 16h30

Cả ngày

Hoạt động đón tiếp khách của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng điểm nhấn là hoạt động tại các làng Đông Bắc, Tây Bắc điểm nhấn tại làng dân tộc Mường - Chương trình giao lưu, diễn tấu “Hoa đất Mường”

Không gian các nhà dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú.

Hoạt động đón tiếp khách của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng điểm nhấn là hoạt động tại các làng Tây Nguyên.

Không gian các nhà dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Ê Đê.

Giới thiệu không gian văn hoá miền Tây sông nước và ngày hội của đồng bào các dân tộc tại Làng

Bãi cỏ bên phải chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sân lễ hội làng dân tộc III

Ngày 22/11

(thứ Hai)

08h30 - 16h30

Cả ngày

Hoạt động đón tiếp khách của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng: Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer

Không gian các nhà dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sân lễ hội làng dân tộc III

(Các hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”)

BTT