Chương trình hoạt động "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2021

(LVH) - "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2021 diễn ra từ ngày 16 - 19/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Phạm Hương