Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021

(LVH) - Ngày 26/3, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch số 946/KH-BVHTTDL về việc tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Sự kiện sẽ diễn ra trong 04 ngày từ 16-19/4/2021.

Sự kiện được tổ chức để góp phần Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021.

Sự kiện còn là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mang đậm bản sắc của dân tộc mình. Góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến với nhân dân và du khách.

Nhiều hoạt động của đồng bào các dân tộc sẽ diễn ra trong sự kiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021

Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 dự kiến sẽ có 8 nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình nghệ thuật “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021; Giới thiệu, trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh; Hội nghị tổng kết 05 năm tổ chức hoạt động hàng ngày của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Triển lãm, trình diễn nhạc cụ các dân tộc; Tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc; Tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số; Tổ chức các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch của các địa phương, các Công ty Lữ hành; Tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng.

Phạm Hương