Kế hoạch tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

(LVH) - Ngày 20/6, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch số 2143/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Sự kiện sẽ diễn ra trong 06 ngày từ 18 - 23/11/2022.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Thông qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tái hiện, giới thiệu các hoạt động của đồng bào dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nhiều hoạt động của đồng bào các dân tộc sẽ diễn ra trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 dự kiến sẽ có 05 nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 và “Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022”; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022; Tổ chức Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022; Tái hiện Lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc.

Phạm Hương