VIDEO

Đặc sắc lễ cấp sắc Pụt của người Nùng ở Bắc Kạn
26/11/2023 20:20

Sáng Ngày 25/11, đồng bào Nùng đến từ tỉnh Bắc Kạn đã tái hiện Lễ cấp sắc Pụt trong khuôn khổ sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).


Đặc sắc lễ cấp sắc Pụt của người Nùng ở Bắc Kạn
26/11/2023 20:20

Sáng Ngày 25/11, đồng bào Nùng đến từ tỉnh Bắc Kạn đã tái hiện Lễ cấp sắc Pụt trong khuôn khổ sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?