Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023: Sắc màu hội tụ và tỏa sáng

(LVH) - Tối 23/11, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu hội tụ và tỏa sáng” khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” và Ngày hội trình diễn cây Nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt nam lần thứ II, năm 2023 đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô,Sơn Tây, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự chương trình

Đến dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; đại diện các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, đồng bào, nghệ nhân cộng đồng các dân tộc…

 Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: Văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, của các dân tộc thiểu số nói riêng, là di sản quý báu. Đó không chỉ là tài sản của riêng một vùng đất, con người hay địa phương, mà còn là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Đ/c Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các giai tầng trong xã hội…ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

 Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung điều hành phần Lễ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài cùng nhau tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đồng chí đã gửi tặng những phần quà ý nghĩa cho nghệ nhân, đồng bào các dân tộc ghi nhận những đóng góp của đồng bào trong việc giữ gìn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng từ trung ương đến địa phương, cơ sở tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề thực tiễn đặt ra, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đề cao cảnh giác, không mắc mưu các thế lực thù địch “dựng chuyện”, “xuyên tạc sự thật” hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu hội tụ và tỏa sáng”

Sau phần Lễ, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu hội tụ và tỏa sáng” diễn ra gồm 3 phần với các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, nhằm tôn vinh những nét đẹp truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của 54 dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu cùng giao lưu nhảy sạp tại chương trình khai mạc

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22-26/11, với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh chương trình nghệ thuật "Sắc màu hội tụ và tỏa sáng":

Hải Yến (ảnh: Phạm Minh - Hải Yến)